Επικοινωνία

Εξυπηρέτηση Πελατών:
Τηλέφωνο: +357 22 777 332
Τηλέφωνο: +35722 775 224
E-mail: info@ppsmoving.com
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο+357 22 777 332
E-mail: marketing@ppsmoving.com

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού:
Τηλέφωνο+357 22 777 332
E-mail: emily@ppsmoving.com

Διοίκηση:
Τηλέφωνο+357 22 777 332
Fax:  +357 22 777 114