Επικοινωνία

Εξυπηρέτηση Πελατών:
Τηλέφωνο: +357 22 777 332
Τηλέφωνο: +35722 775 224
E-mail: [email protected]
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο+357 22 777 332
E-mail: [email protected]

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού:
Τηλέφωνο+357 22 777 332
E-mail: [email protected]

Διοίκηση:
Τηλέφωνο+357 22 777 332
Fax:  +357 22 777 114