1

Αποθήκευση

Όλα τα φορτία τυγχάνουν επαγγελματικού χειρισμού στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας που χρησιμοποιείται για αποθήκευση στα υποστατικά μας, με σύστημα συναγερμού.  Στην αποθήκη έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα, δηλαδή το προσωπικό μας, ενώ κάθε πελάτης που ενοικιάζει χώρο μπορεί να επισκεφτεί την αποθήκη μας για να διαπιστώσει πόσο οργανωμένα και ασφαλισμένα έχουν αποθηκευτεί τα αντικείμενά του.

Προσφέρουμε μικρής αλλά και μεγάλης διάρκειας αποθήκευση που μπορεί να διαρκέσει από μια μέρα μέχρι και χρόνια, αναλόγως ζήτησης και αναγκών.